Kulaté stoly ČSDP

K závažným a aktuálním právním problémům a problematikám v oblastech dopravy a přepravy pořádá ČSDP „kulaté stoly“ odborníků a dalších osob angažujících se profesně v dané oblasti – a to za účelem a s cílem přispět iniciativně k jejich vhodnějšímu řešení resp. k jejich vhodnější právní úpravě.

Hlavními tématy „kulatého stolu“ dne 23.4.2015 jsou:
– Možnost vytvoření zákonných právních podmínek pro využití Úmluvy CMR rovněž pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu v ČR.
– Problematika pojmu hrubé nedbalosti ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR a porovnání s judikaturou českou a německou.

viz přiložená pozvánka

Dopis ČSDP ve věci: Využití Úmluvy CMR pro zákonnou právní úpravu vnitrostátní silniční nákladní dopravy v ČR