Semináře ČSDP

Předsednictvo ČSDP připravuje na rok 2015 již 6. ročník seminářů ČSDP k otázkám (problematikám) smluvních vztahů v přepravě resp. k otázkám odpovědnosti dopravce a zasílatele v jednotlivých druzích přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní).

O programu, termínech a místech konání jednotlivých seminářů ČSDP v roce 2015 Vás zde budeme včas informovat pozvánkami.